Vacatures

Vacatures

 

1 Lid RAAD VAN TOEZICHT STICHTING LIZ – FINANCIEN

In 2015 is Stichting Liz een Samen naar School Klas gestart voor kinderen (0 - 12 jaar) met een meervoudige beperking in samenwerking met regulier basisonderwijs en reguliere kinderopvang. Stichting Liz biedt 5 dagen in de week individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging.

Stichting Liz vindt dat ieder kind, ongeacht zijn of haar handicap, zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Bij Stichting Liz is ieder kind welkom, ongeacht de zwaarte van de handicap. Stichting Liz werkt nauw samen met de basisscholen waarin zij is gevestigd. Onderwijs en Zorg zitten in ons geval samen onder één dak. Want als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

Stichting Liz heeft momenteel twee vestigingen: in Brede School de Geldershof in Lent en in Brede School de Dukendonck in Nijmegen. Een derde locatie wordt in september 2017 geopend.

Stichting Liz heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bedoeling van de organisatie en biedt meerwaarde bij het realiseren van de visie en missie.

De raad is op zoek naar één lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied Financieel/economisch

Profiel lid Raad van Toezicht

Onze rol

De Raad van Toezicht houdt toezicht op, adviseert en treedt op als werkgever van het bestuur. We handelen binnen de wetgeving, de zorgbrede governance code en onze eigen statuten. Gezien het jonge bestaan van Stichting Liz en de Raad van Toezicht heeft de Raad de wens om zich meer te ontwikkelen tot klankbord richting de bestuurder.

Ons team

Onze Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, die ieder inhoudsdeskundig zijn op een ander terrein. Het lid met aandachtsgebied financiën treedt binnenkort af.  

We hechten veel belang aan het behouden van de doelstelling en het karakter van Stichting Liz en wat de bestuurders in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Tegelijkertijd houden we de vinger aan de pols en durven we kritisch te zijn.

Wat vragen we

We maken in onze vraag een onderscheid tussen gewenste algemene kennis en ervaring, en meer specifieke competenties.

Algemeen

De Raad van Toezicht vindt de volgende algemene kwaliteiten een voorwaarde voor zijn functioneren:

 • Een warm hart voor de zorg, met bij voorkeur ervaring in of kennis van de zorg;

 • Gevoel voor en betrokkenheid bij maatschappelijke en regionale ontwikkelingen, en deze kunnen duiden voor Stichting Liz;

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en bij voorkeur ervaring in een toezichthoudende rol;

 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;

 • Een onafhankelijke opstelling en oordeelsvermogen.

  Specifiek - Financieel

  Voor het nieuw te benoemen lid met als aandachtsgebied financiën vragen we in het bijzonder:

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op academisch niveau;

 • Kennis van en ervaring in bedrijfseconomische vraagstukken, bij voorkeur in de zorg;

 • Kennis en ervaring met (financiële) verslaglegging.

  Wat bieden we?

  We bieden bovenal het onderdeel zijn van een jonge, groeiende organisatie die het zorglandschap verandert en daarmee de mogelijkheid om mede inhoud en vorm te mogen geven aan de maatschappelijk rol van Stichting Liz.
  Ten minste 4/6 x per jaar is er een overleg tussen de RvT en de directeur-bestuurder.

  Aangezien de start van Stichting Liz vooral gebaseerd was op vrijwilligerswerk, ontvangt de Raad van Toezicht momenteel geen beloning.

  Contact

  Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de raad van toezicht:

  Mevr. mr. Renate Kerkhof, 06 – 41 47 05 16

  Of initiatiefneemster / directeur:

  Mevr. Esther de Bruijn-Tobé, 06 – 46 62 55 40

  Reactie

  Sollicitaties kunnen tot 1 juli 2017 gestuurd worden naar

  r.kerkhof@andersarbeidsrecht.nl

 

 

Stage (persoonlijk) begeleider HBO SPH of Pedagogiek (3e leerjaar) Zit je in het 3e leerjaar van SPH of Pedagogiek? Dan is deze uitdagende stageplaats misschien wel iets voor jou!

Vacaturedetails

Opleidingsniveau: HBO/Bachelor

Dienstverband: 32 uur

Ervaring: Stagiaire

In Nijmegen Dukenburg en in Nijmegen Lent is Stichting Liz gevestigd. In Dukenburg zijn wij gevestigd binnen het Activiteitenplein Tolhuis. In Lent in Brede School de Geldershof. Er wordt nauw samengewerkt met de basisscholen, KION en Tandem Welzijn. De Liz klas heeft een eigen lokaal waar ongeveer 6 tot 7 kinderen worden opgevangen. De kinderen kunnen hier terecht voor opvang, zorg en therapie. Dagelijks zijn er contactmomenten tussen de kinderen van de Liz klas en de kinderen van basisschool de Dukendonck, de Geldershof en KION Kinderopvang. Kinderen met en zonder beperking gaan samen naar school.

 

Functie-inhoud
Het verzorgen en begeleiden van kinderen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand binnen de setting van de Liz klas op school. Stichting Liz biedt ook thuisondersteuning waarbij je ook ingezet wordt.

Je levert een bijdrage aan het goed functioneren van het team.
Je verricht aanvullende teamtaken, zoals administratie en huishoudelijke taken.

Functie-eisen
HBO opleiding SPH of Pedagogiek, leerjaar 3.

- Je vindt zowel begeleidende aspecten als verzorgende aspecten leuk. 
- Het intensief samenwerken met school en kinderopvang daagt je uit. 
- Je bent in staat om structuur en duidelijkheid te bieden en een veilige omgeving te creëren. 
- Je werkt volgens de opgestelde IOP afspraken. 
- Je kunt uitstekend met ouders en wettelijk vertegenwoordigers omgaan. 
- Je bent een echte teamwerker. 
- Je herkent jezelf in de volgende woorden: Flexibel, Verantwoordelijk, Enthousiast, Initiatiefrijk, Creatief en Stressbestendig.
- Uiteraard kun je reflecteren op je eigen handelen. 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en computervaardigheden.
- Je werkt volgens de visie van Stichting Liz en draagt deze ook uit.

Wij bieden
Het betreft een stagejaar van augustus/september 2017 t/m juni/juli 2018 voor 32 uur per week. Je werkdagen zijn iedere week hetzelfde, vooraf is overleg mogelijk over welke dagen jouw stagedagen worden.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de functie, bel of mail dan met Esther de Bruijn, initiatiefneemster en directeur van Stichting Liz, telefoonnummer 06 – 46625540, email esther@stichtingliz.nl

Sollicitaties met CV graag per email ter attentie van Esther de Bruijn op bovenstaand emailadres.