Onze zorg

Onderwijs

Op het moment dat een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt wordt het leerplichtig. Ieder kind heeft recht op onderwijs is onze visie. Sommige kinderen zijn dusdanig ernstig meervoudig beperkt dat zij een leerplichtontheffing krijgen en zo dus geen onderwijs hoeven te volgen. Zij gaan vaak naar dagbestedingscentra. Andere kinderen met een handicap stromen uit naar scholen voor speciaal onderwijs. Daar volgen zij onderwijs samen met andere kinderen met een handicap en komen zij niet (meer) in aanraking met kinderen zonder handicap. Geen goede zaak vinden wij!

Bij Stichting Liz is ieder kind welkom, ongeacht de zwaarte van de handicap. Op het moment dat het kind leerplichtig wordt kijken we samen met ouders wat de beste vervolgstap is voor het kind.
Stichting Liz werkt nauw samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn. Onderwijs en Zorg zitten in ons geval al samen onder één dak. Op het moment dat ouders aangeven hun kind graag in de Liz klas te willen houden dan kijken we samen met de school of we een passend zorg/onderwijsarrangement samen kunnen stellen. Helemaal afgestemd op de zorg- en onderwijsvraag van het kind. Immers; ieder kind moet naar de school van zijn/haar keuze kunnen en bij Stichting Liz voegen we het beste van twee werelden samen: onderwijs en zorg, binnen een reguliere basisschool. Passend onderwijs: voor ieder kind dus gewoon mogelijk