Onze zorg

Onderwijs

 

Op het moment dat een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt wordt het leerplichtig. Ieder kind heeft recht op onderwijs is onze visie. Sommige kinderen hebben een dusdanige ernstig meervoudige beperking dat zij in aanmerking komen voor een leerplichtontheffing en geen onderwijs hoeven te volgen. Deze kinderen zijn tot hun 12e jaar welkom in de Liz klas. Zij krijgen daar zorg, behandeling en begeleiding op maat en sluiten regelmatig aan in een schooklas voor leuke en leerzame interactieve momenten.  Andere kinderen met een handicap stromen wel door naar school. Dit kan naar het speciaal onderwijs maar ook naar een reguliere basisschool. Dit is de keuze van de ouders. 

Liz In de Klas start vanaf schooljaar 2017-2018

Liz IN de Klas biedt vanaf de schooljaar 2017-2018 deze kinderen een plek in Sterrenschool EigenWijs waar ook onze derde Liz klas gevestigd is. Onderwijs wordt volledig verzorgd door het team leerkrachten van EigenWijs en de individuele begeleiding en eventuele verzorging die het kind aanvullend nodig heeft wordt verzorgd door begeleiders van Liz. Hier is de basis de schoolklas en niet de Liz klas. Kinderen gaan gewoon naar school met leeftijdgenootjes, volgen onderwijs op school op maat en krijgen waar nodig ondersteuning, begeleiding en verzorging vanuit Liz.

Een prachtige vorm van samenwerking tussen school en Liz, alles onder één dak, onderwijs en zorg. We zijn voornemens om Liz In de Klas op meer scholen op te gaan zetten omdat we merken dat er veel vraag naar is. Kinderen die uitstromen vanuit een bestaande Liz Klas krijgen voorrang omdat we zo een mooie doorgaande lijn kunnen bieden aan de kinderen en in de Liz klassen zoveel mogelijk toewerken naar starten in het onderwijs.