Over Stichting Liz

Organisatie

Bij de start van Stichting Liz is er een raad van toezicht en een raad van bestuur aangesteld. Voor de dagelijkse leiding is een directeur aangesteld. Deze afgelopen periode hebben raad van toezicht en raad van bestuur samen gewerkt aan een nieuwe bestuursvorm die beter past bij de ontwikkelingen die de organisatie heeft doorgemaakt. Er is gedeeltelijk een nieuwe Raad van Toezicht gevormd die bestaat uit leden met elk hun eigen vakgebied. De directeur is benoemd tot directeur-bestuurder en vormt samen met een ervaren bestuurder die vanaf het begin bij de stichting betrokken is geweest het nieuwe bestuur. Deze nieuwe vorm maakt de lijnen binnen de organisatie kort en helder wat zorgt voor een goede en efficiente bedrijfsvoering en zorg voor de kinderen en medewerkers van Stichting Liz.

De raad van toezicht bestaat uit:
Renate Kerkhof, vakgebied juridisch
Wendy-Jane Quaijtaal, vakgebied kwaliteit en zorg
Frank Willenborg, vakgebied financien

Het bestuur bestaat uit:
Esther de Bruijn-Tobé Directeur-Bestuurder
Rob Verhoef Bestuurder

Maatschappelijk verslag:
Bekijk hier onze Maatschappelijk verslag (2016)