Over Stichting Liz

Organisatie

Bij de start van Stichting Liz is er een raad van toezicht en een raad van bestuur aangesteld. Voor de dagelijkse leiding is een directeur aangesteld. Deze afgelopen periode hebben raad van toezicht en raad van bestuur samen gewerkt aan een nieuwe bestuursvorm die past bij de organisatie. Twee bestuursleden zijn afgetreden en de directeur is benoemd tot directeur-bestuurder samen met een ervaren bestuurder die vanaf het begin bij de stichting betrokken is geweest. Deze nieuwe vorm maakt de lijnen binnen de organisatie kort en helder wat zorgt voor een goede en efficiente bedrijfsvoering en zorg voor de kinderen en medewerkers van Stichting Liz.

De raad van toezicht bestaat uit:
Hermine Groenendaal Voorzitter
Renate Kerkhof Secretaris
Philip Arts Lid

Het bestuur bestaat uit:
Esther de Bruijn-Tobé Directeur-Bestuurder
Rob Verhoef Bestuurder

Cijfers: