Bestuur

Het kan anders, het kan beter
Want ieder kind hoort erbij en mag gezien worden. Vanuit die gedachte richtte Esther de Bruijn in 2014 Stichting Liz op. Ze startte met het organiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg en onderwijs voor kinderen met een meervoudige handicap. Middenin de maatschappij.

Maatwerk door toewijding, optimisme en samenwerken
Maatwerk bieden. Dat is én blijft voor Stichting Liz het allerbelangrijkst. Ook nu we van één naar meerdere locaties zijn uitgegroeid. We bieden maatwerk vanuit verschillende perspectieven. Dat van onze medewerkers, kinderen, ouders, stakeholders en andere betrokkenen. Dat doen we altijd vanuit onze kernwaarden: toewijding, optimisme en samenwerken. De zorg en dienstverlening vanuit Stichting Liz geven we vorm vanuit vertrouwen. Door te investeren in kinderen, medewerkers, groei en relaties.

Het draait om de persoonlijke groei van het kind
De rest is ondergeschikt. Daarom doen we dingen soms anders. Niet om anders te zijn, maar omdat het ons echt om kinderen en hun persoonlijke groei gaat. Dat is niet vernieuwend. Wij vinden dat vanzelfsprekend. Zo bieden we een beter toekomstperspectief aan onze kinderen.

Dit zijn Esther en Edwin
Esther en Edwin de Bruijn vormen de directie van Stichting Liz. Esther houdt zich bezig met beleid, cultuur, extern netwerk, talentontwikkeling en HR. Edwin doet de bedrijfsvoering, IT, financiën en het vastgoed.

 

Stichting Liz heeft een Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is er om:

  • ervoor te zorgen dat Stichting Liz haar doelstellingen, missie en visie waarmaakt;
  • te controleren of het bestuur eerlijk handelt;
  • invulling te geven aan de maatschappelijke opgave om de zorg anders te organiseren: kwaliteit voor een betaalbare en eerlijke prijs.

De Raad van Toezicht doet dat door:

  • betrokken te zijn op afstand;
  • dichtbij te zijn als het moet;
  • sparringpartner te zijn voor de bestuurder waarin ‘uitdagen’ en ‘spiegelen, kritisch volgen’ in balans zijn;
  • regelmatig contact te houden met de cliëntenraad;
  • goede informatievoorziening.

Dit zijn de betrokken en ervaren leden van De Raad van Toezicht:

 


 


Petra Verstraten
Charles Vinke
Frank Willenborg