Kwaliteit

Stichting Liz mag zorg verlenen waarop je aanspraak kunt doen op grond van de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet/WMO. Stichting Liz is een instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling zoals dat staat in artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi  onder 17, 18, 19 en 21. Stichting Liz heeft het kwaliteitskeurmerk ISO 9001-2015 en is lid van  Branchevereniging Kleinschalige Zorg. We vragen de ouders en kinderen van Stichting Liz regelmatig naar de tevredenheid. 

We nemen de Zorgbrede Governancecode heel serieus
Cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg met een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Daar gaan we voor bij Stichting Liz. We besteden daarom veel zorg aan het implementeren van de Zorgbrede Governancecode binnen onze stichting.

We werken met een professioneel team
Alle begeleiders van Stichting Liz hebben minimaal een gerichte MBO opleiding (MMZ niveau 4) of HBO opleiding afgerond (SPH, Pedagogiek, PABO) en ervaring in de gehandicaptenzorg en het onderwijs. De meeste HBO geschoolde medewerkers zijn ook in het bezit van een SKJ Registratie. De eindverantwoording van de zorg is in handen van de orthopedagogen. Zij zijn geregistreerd bij het SKJ en bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen NVO.

Alle kinderen staan in de MULTIsignaal Verwijsindex
Komt je kind bij ons in zorg? Dan wordt hij of zij ook opgenomen in de MULTIsignaal Verwijsindex. Dit digitale systeem laat zien welke professionals betrokken zijn bij jouw kind. Zo kunnen we samen kijken hoe we je kind zo goed mogelijk helpen. Zijn er meerdere professionals tegelijkertijd bij de ondersteuning van je kind betrokken? Dan krijgen we hier bericht van. Wij vragen je natuurlijk altijd om toestemming voordat wij met de andere zorgprofessional(s) contact opnemen. Goed om te weten: de Verwijsindex laat nooit zien wat er aan de hand is.

Benieuwd naar onze beleidsverklaring?
De beleidsverklaring van Stichting Liz kun je natuurlijk bij ons opvragen. Michelle Koning-van den Bosch stuurt ‘m je graag. Mail gerust naar michelle@stichtingliz.nl.