Over Stichting Liz

Samenwerking

Stichting Liz en Onder de Bomen gaan intensief samenwerken

Stichting Liz en Onder de Bomen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten! De bedoeling van de samenwerkingsovereenkomst is rondom een gezin samen eenduidige en kwalitatief goede ondersteuning te bieden op het vlak van de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van het kind. De organisaties vullen elkaar mooi aan in de begeleiding en ondersteuning rondom het kind en het gezin. Door intensief samen te werken profiteren het kind en het gezin maximaal van de beschikbare kennis in beide organisaties. Tevens kan hierdoor een compleet pakket van dienstverlening worden geboden.

Een ander doel van de samenwerking is nieuwe vormen van begeleiding aan kind en gezin te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan het bieden van gecombineerde ouder-kind cursussen en andere nieuwe vormen van preventie. De ontwikkeling van het kind en het krachtig maken van ouders is daarbij het uitgangspunt.

Stichting Liz (Leren Interactie Zorg) is een bijzondere klas in het regulier onderwijs en biedt daarnaast een behandelgroep voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met een ontwikkelingsachterstand. Inmiddels heeft Stichting Liz 3 klassen in de regio Nijmegen.

Onder de Bomen biedt intensieve ambulante (gezins)begeleiding aan mensen en gezinnen waarbij sprake is van een psychische en/of verstandelijke beperking. Onder de Bomen is actief in de regio’s Nijmegen en Oss. Daarnaast biedt Onder de Bomen vormen van wonen met begeleiding, gesteund wonen en dagbesteding.

Beide organisaties zijn gecontracteerde zorgaanbieders voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) & Jeugdwet in de regio Nijmegen en Wijchen in 2018 tot 2021.

www.stichtingliz.nl

www.onderdebomen.nl

 

Stichting Liz werkt verder samen met de volgende behandelaars:

Thom Therapie Op Maat

THOM staat voor Therapie Op Maat: wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie en wij behandelen kinderen van 0-18 jaar. 0-2 jarigen worden aan huis behandeld in Nijmegen en dorpen in de nabije omgeving van Nijmegen. Peuters, kleuters en oudere kinderen worden in onze praktijk behandeld. Soms bezoeken wij ook het kinderdagverblijf, de school of de instelling waar uw kind naar toe gaat.
 

Oefentherapie Cesar De Lint

Oefentherapie voor kinderen en volwassenen. Psychosomatische therapie. Tiltraining.
 

Logopedie kinderpraktijk Hopla

Praktijk voor logopedie gericht op kinderen met communicatie, eet & drinkproblemen en problemen met speekselverlies. specialisatie in pre- logopedie.