>12 t/m 18 jaar

Onze zorg

Kwaliteit en Veiligheid

Stichting Liz mag zorg verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet/WMO. Stichting Liz is een instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi onder 17, 18, 19 en 21.

ISO 9001-2015                                                                

Stichting Liz is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001-2015.

Zorgbrede Governancecode

Ondanks dat we een kleine zorgorganisatie zijn, nemen we binnen Stichting Liz de Zorgbrede Governancecode uiterst serieus. Er wordt veel zorg besteed aan het implementeren van de code binnen de stichting. Stichting Liz streeft naar een cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Branchevereniging
Stichting Liz is lid van Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Tevredenheid
Geregeld meten we de tevredenheid onder ouders van de kinderen van Stichting Liz.

Beleidsverklaring

De beleidsverklaring van Stichting Liz kunt u opvragen bij Michelle Koning-van den Bosch via e-mail: michelle@stichtingliz.nl

Verwijsindex Multisignaal

Wanneer uw kind in zorg komt bij Stichting Liz, wordt hij/zij opgenomen in de MULTIsignaal Verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij uw zoon/dochter. Op deze manier kunnen zij met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.

Indien er meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, dan krijgen wij hier bericht van. Wij vragen u eerst om toestemming voordat wij met de andere zorgprofessional(s) contact opnemen.

http://www.multisignaal.nl