>12 t/m 18 jaar

Onze zorg

Onderwijs

 

Op het moment dat een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt wordt het leerplichtig. Vooraf kijken we samen met ouders welke vorm van onderwijs en zorg het beste passen bij het kind. Het ene kind stroomt uit naar regulier of speciaal onderwijs, het andere kind blijft in de Liz Klas. Voor ieder kind wordt een maatwerkvoorziening gemaakt. 

Liz Klas

Kinderen met een (ernstig)meervoudige handicap kunnen vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 12 jaar terecht in de dagbehandelinsgroep (de Liz Klas). Hier krijgen zij alle benodigde intensieve zorg, begeleiding en behandeling. We werken aan ontwikkelingsvaardigheden op het niveau van het kind. Er zijn aansluitmomenten bij school en kinderen van school komen op bezoek in de Liz klas. Tevens is er therapie op maat voor het kind beschikbaar. (logopedie, fysiotherapie, speltherapie, muziektherapie, ergotherapie)

In de Liz Klas wordt ook onderwijs geboden, volledig op maat. We werken met ons gespecialiseerde lesprogramma IPIO-Z en kindvolgsysteem KindIn. Deze methode is volledig op maat ontwikkeld voor onze kinderen, door de specialisten binnen het Samen naar School Netwerk en wordt alleen binnen de Samen naar School Klassen in Nederland gebruikt. . De kinderen volgen hun eigen onderwijsprogramma en waar mogelijk nemen zij ook deel aan lessen in de reguliere schoolklas. Dit is altijd onder begeleiding van een medewerker van Stichting Liz. 

Als het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt kan het doorstromen naar de vervolg dagbehandelingsgroep van Stichting Liz. Deze is gevestigd bij het Kandinsky College in Nijmegen.

 

Liz IN de Klas

Voor de kinderen die onderwijs in een reguliere schoolklas van de basisschool aankunnen is er Liz IN de Klas. Hierbij volgt het kind onderwijs in een reguliere schoolklas op de basisschool van uw keuze, waar u uw kind dan ook moet aanmelden en inschrijven. Ambulante begeleiding en verzorging wordt geleverd door medewerkers van Stichting Liz.

Liz Vervolg groep in samenwerking met het VO

De voortgezet onderwijs (VO) dagbehandelingsgroep van Stichting Liz is gevestigd op het terrein van het Kandinsky College in Nijmegen. Kijk voor meer informatie op de site (12-18 jaar)