>Voortgezet onderwijs

Onze zorg

Onderwijs

 

Op het moment dat een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt wordt het leerplichtig. Vooraf kijken we samen met ouders welke vorm van onderwijs en zorg het beste passen bij het kind. Voor ieder kind wordt een maatwerkvoorziening gemaakt. In grote lijnen onderscheiden we vier groepen kinderen bij Stichting Liz:

Liz Klas

Kinderen met een (ernstig)meervoudige beperking kunnen vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 12 jaar terecht in de Liz klas. Hier krijgen zij alle benodigde intensieve zorg, begeleiding en behandeling. We werken aan ontwikkelingsvaardigheden op het niveau van het kind. Er zijn aansluitmomenten bij school en kinderen van school komen op bezoek in de Liz klas. Tevens is er therapie op maat voor het kind beschikbaar. (logopedie, fysiotherapie, speltherapie, muziektherapie, ergotherapie)

Liz Onderwijs Klas

Voor de kinderen die toe zijn aan meer uitdaging op het gebied van onderwijs komt er de Liz Onderwijs Klas. In deze klas krijgen kinderen onderwijs op maat aangeboden door leerkrachten van de reguliere basisschool. De klas bestaat uit een klein groepje kinderen die elk een eigen onderwijsprogramma volgen. De extra begeleiding en verzorging wordt geleverd door medewerkers van Stichting Liz. Kinderen van de Liz Onderwijs Klas sluiten ook aan bij reguliere schoolklas op momenten dat dit kan. Daarnaast komen kinderen van school ook op bezoek in de Liz Onderwijs Klas. De Liz Onderwijs Klas is nog in oprichting.

Liz IN de Klas

Voor de kinderen die onderwijs in een reguliere schoolklas van de basisschool aankunnen is er Liz IN de Klas. In deze vorm volgt het kind onderwijs in een reguliere schoolklas op de basisschool. Ambulante begeleiding en verzorging wordt geleverd door medewerkers van Stichting Liz.

Passend onderwijs betekent in onze optiek het onderwijs passend maken voor het kind en niet het kind passend maken voor het onderwijs. Door de drie pijlers die Liz ontwikkeld heeft komt/is er nu voor ieder kind een passende plek te vinden. Mooi aan deze vorm is dat er tussen de drie pijlers geschoven kan worden en kunnen er zorg-onderwijsarrangementen op maat worden gemaakt. Op de reguliere basisschool tussen leeftijdsgenootjes, zo normaal mogelijk maar wel met alle zorg en ondersteuning die nodig is.

Liz Voortgezet Onderwijs

Als kinderen 12 jaar worden stromen zij uit naar het voortgezet onderwijs, het VSO of een dagbehandelingsgroep voor kinderen/jongeren vanaf 12 jaar. Stichting Liz start in schooljaar 2020/2021 haar VO klas op in samenwerking met het Kandinsky College in Nijmegen.