>Voortgezet onderwijs

Onze zorg

Praktische Thuisondersteuning

Voor een optimale afstemming tussen zorg thuis en op school biedt Stichting Liz ook praktische thuisondersteuning.

De ondersteuning wordt geleverd door medewerkers van Stichting Liz in de thuissituatie. Denk hierbij aan begeleiding, verpleegtechnische handelingen en persoonlijke verzorging.

Doordat de medewerkers van Stichting Liz onderling nauw samenwerken onstaat een mooie doorgaande lijn in begeleiding thuis en op school.

Voor thuisondersteuning is een beschikking nodig vanuit de Jeugdwet (JW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor intensieve specialistische gezinsbegeleiding werken wij nauw samen met de professionals van Onder de Bomen.