>12 t/m 18 jaar

Voor ouders

Indicatie en bekostiging

Er is een geldige beschikking nodig om uw kind te kunnen plaatsen in onze groep. Financiering verloopt via Zorg in Natura (ZIN) en kan vanuit de Jeugdwet (JW) of Wet Landurige Zorg (WLZ). Voor een beschikking vanuit de JW is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Ook kan het 'Buurtteam of Sociaal Wijkteam een beschikking afgeven.  Wij helpen u bij de nodige zorgaanvragen en verwijzen u zo nodig door naar de juiste instanties.

Stichting Liz is een gecontracteerde zorgaanbieder vanuit de Jeugdwet in de regio's Nijmegen, Centraal Gelderland en Brabant Noord-Oost. Tevens zijn wij gecontracteerd zorgaanbieder vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Zodra de beschikking van uw kind geregeld is en er is plek in de groep, kan uw kind geplaatst worden. 

Neem voor alle vragen wat betreft financien contact op met Esther de Bruijn: 06-46625540 of via e-mail: esther@stichtingliz.nl