>12 t/m 18 jaar

Wat bieden we

Diensten & werkwijze

Multidisciplinair werken
Inschakelen van deskundigheid op maat. De kinderen die door Stichting Liz worden ondersteund zijn meervoudig gehandicapt. De begeleiders worden dan ook aangesteld op basis van een goede, gerichte opleiding en voldoende ervaring/kennis. Naast ons vaste team werken we intensief samen met andere specialisten.  

We evalueren regelmatig met elkaar, de lijnen zijn kort en direct. De ontwikkelingsplannen en evaluaties worden regelmatig met de ouders en betrokkenen besproken en schriftelijk vastgelegd.

Hoge bezetting
We werken met voldoende goed gekwalificeerde begeleiders en minimaal 1 stagiaire per groep. Dit maakt mogelijk dat we individueel kunnen werken met een kind en individueel werken is bij deze kinderen bijna een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren.

Persoonlijke leerlijnen en zorg op maat
We bekijken per kind, samen met ouders en school, welk programma het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Zo krijgt elk kind een programma op maat. Er worden diverse (les)methodes gebruikt (Klinc Bridge, Leespraat, Ervaar het Maar, KindIn) Uiteraard kijken we hierbij heel zorgvuldig wat wel en niet haalbaar is, maar de insteek is, dat we altijd proberen "eruit te halen wat erin zit". Ontwikkeling is altijd een uitgangspunt, op het niveau wat het kind aankan.

Alertheid
Door gericht de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de andere kinderen van de school in te zetten kunnen we de alertheid van onze kinderen vergroten. Per kind wordt in beeld gebracht wat precies werkt voor hem/haar. Met de grotere alertheid nemen de kansen op ontwikkeling toe.

Voorbeelden
In sommige gevallen zullen onze kinderen kunnen profiteren van de voorbeeldfunctie van de andere kinderen van school. Als ze die voorbeelden gaan proberen te imiteren kunnen we daar direct met onze ondersteuning op inspringen.

Techniek
Ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met een handicap worden nauwlettend gevolgd. Dit kunnen behandelingsvormen en therapieën zijn, maar ook technische voorzieningen. Als dit kansen lijkt te bieden voor een of meer kinderen wordt er zo snel mogelijk mee aan de slag gegaan of wordt het apparaat indien mogelijk aangeschaft.

Efficiënt werken
Tijdsbesparing in de zorg is noodzakelijk en goed mogelijk. Vaak om kosten te besparen, maar in ons geval vooral om deze tijd gelijk weer in te zetten voor de (individuele) aandacht voor de kinderen. Ook bij de dagelijkse informatie over de kinderen tussen thuis en de groep werken we daarom met een digitaal dossier waarvan ouders een eigen login krijgen.