>12 t/m 18 jaar

Wat bieden we

Onze doelen

Stichting Liz stelt zich het volgende ten doel:

  • Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met (meervoudige) beperkingen. 
  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen. 
  • Het meewerken aan (de ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie van mensen met (meervoudige) beperkingen. 
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  • De stichting beoogt niet het maken van winst 
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vormen van een behandelgroep voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen binnen een reguliere basisschool.