>0 t/m 12 jaar

Home

Welkom

In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op school en in de buurt, volgen kinderen met een handicap onderwijs samen met andere kinderen met een handicap. Hierdoor komen kinderen met en zonder handicap elkaar niet tegen en leren ze niet hoe leuk het kan zijn om met elkaar samen te leven.

Stichting Liz brengt hier verandering in
Stichting Liz (Leren interactie zorg) voor het voorgezet onderwijs biedt zorg, begeleiding, behandeling en onderwijs in onze dagbehandelingsgroep voor tieners (12-18 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Stichting Liz voor het voorgezet onderwijs heeft momenteel 1 vestiging (binnen het schoolgebouw van Dominicus College in Nijmegen).

Stichting Liz stelt kleinschaligheid en individuele aandacht voorop. De behandelgroep van stichting Liz richt zich op ontwikkeling en samen leven en leren. Dagelijks zijn er contactmomenten met de leerlingen van school. We ontmoeten elkaar op momenten waar dat kan en waar we de meerwaarde zien.

We zijn samen waar het kan en apart waar het nodig is
Als kinderen al op jonge leeftijd ervaren dat er kinderen zijn die “anders” zijn, zullen ze later ook sneller iemand die “anders” is accepteren en streven we met elkaar naar een inclusieve samenleving.