>0 t/m 12 jaar

Voor ouders

Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon

Bij Stichting Liz proberen we onvrede snel met elkaar te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Mocht dit nu om wat voor reden niet lukken, dan kan de onvrede leiden tot een klacht. Stichting Liz is lid van Klachtenportaal Zorg. Hier kunt u uw klacht kwijt onder vermelding van Stichting Liz en lidmaatschapsnummer 1726. Na het indienen van een klacht via het Klachtenportaal Zorg wordt de klachtenprocedure gestart. Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.

 

Vertrouwenspersoon medewerkers

Voor medewerkers van Stichting Liz fungeert Klachtenportaal Zorg zo nodig als externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon clienten

Zorgbelang Gelderland fungeert als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor ouders van kinderen van Stichting Liz. In de klassen zijn folders beschikbaar voor ouders die hier behoefte aan hebben.