>0 t/m 12 jaar

Voor ouders

Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon

Bij Stichting Liz proberen we onvrede snel met elkaar te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Wanneer u onvrede ervaart, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de persoonlijk begeleider van uw kind. Hij/zij zal met u een persoonlijk gesprek aangaan met als doel om samen naar een passende oplossing te zoeken.

De clustermanager wordt ingeschakeld wanneer uit het persoonlijk gesprek blijkt dat er meer hulp noodzakelijk is. In eerste instantie hopen wij de onvrede te kunnen verhelpen door middel van een gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en persoonlijk begeleider.

Mocht dit nu om wat voor reden niet voldoende zijn, dan kan de onvrede leiden tot een klacht. Stichting Liz is lid van Klachtenportaal Zorg. Hier kunt u uw klacht kwijt onder vermelding van Stichting Liz en lidmaatschapsnummer 1726. Na het indienen van een klacht via het Klachtenportaal Zorg wordt de klachtenprocedure gestart. Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.

 

Vertrouwenspersoon 

Zorgbelang Gelderland fungeert als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor ouders van kinderen van Stichting Liz. In de klassen zijn folders beschikbaar voor ouders die hier behoefte aan hebben.