>0 t/m 12 jaar

Onze zorg

Kwaliteit en Veiligheid

Stichting Liz mag zorg verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet landurige zorg, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet/WMO. Stichting Liz is een instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi onder 17, 18, 19 en 21.

ISO 9001-2015                                                                

Stichting Liz is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001-2015.

Zorgbrede Governancecode

Ondanks dat we een zeer kleine zorgorganisatie zijn, nemen we binnen Stichting Liz de Zorgbrede Governancecode uiterst serieus. Er wordt veel zorg besteed aan het implementeren van de code binnen de stichting. Stichting Liz streeft naar een cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Branchevereniging
Stichting Liz is lid van Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Tevredenheid
Geregeld meten we de tevredenheid onder ouders van de kinderen van Stichting Liz.

Verwijsindex Multisignaal

http://www.verwijsindexgelderland.nl