>0 t/m 12 jaar

Onze zorg

Onderwijs

De Liz Klassen in het primair onderwijs zijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Als kinderen 12 jaar worden stromen zij uit naar het voortgezet onderwijs, het VSO of een dagbehandelingsgroep voor kinderen/jongeren vanaf 12 jaar. 
De voortgezet onderwijs klas van Stichting Liz is bedoeld voor kinderen vanaf 12 jaar met een (ernstig) meervoudige handicap. De kinderen krijgen een onderwijs- en zorgprogramma op maat aangeboden. We maken hierbij gebruik van de gespecialiseerde lesmethode IPIO-Z met kindvolgsysteem KindIn. Deze methode is volledig op maat ontwikkeld voor onze kinderen door de specialisten van het Samen naar School Netwerk en wordt ook exclusief binnen de Samen naar School Klassen in Nederland ingezet. 

Er is veel individuele begeleiding en we maken optimaal gebruik van de samenwerking met school. We ontmoeten elkaar zowel op school als in de klas van Liz en stemmen de activiteiten hier op af. Contacten met leeftijdsgenoten zijn vast onderdeel van het individueel ontwikkelprogramma wat samengesteld wordt voor ieder kind.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen met een handicap zich beter ontwikkelen als zij in contact komen met leeftijdsgenoten en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Bij Stichting Liz brengen we dit dagelijks in de praktijk.