>0 t/m 12 jaar

Onze zorg

Specialistische Zorg

Stichting Liz biedt 5 dagen in de week individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging, behandeling en op maat gemaakte zorg/onderwijsarrangementen. Ieder kind krijgt een individueel ontwikkelingsplan. De inhoud van dit plan wordt bepaald door de individuele hulpvraag en de nieuwe ontdekte mogelijkheden en wordt dus continu aangepast en bijgesteld. Zo wordt er voortdurend gezocht naar mogelijkheden van het kind om deze vervolgens te ontplooien door de ontwikkeling op gang te brengen en verder uit te bouwen.

Stichting Liz biedt unieke zorg, begeleiding en behandeling op het gebied van: kleinschaligheid, individuele vraaggestuurde zorg gericht op de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, integratie binnen de maatschappij, persoonlijke zorg en aandacht, samenwerking ouders / verzorgers en andere disciplines rondom het kind (o.a. fysiotherapie, logopedie, spelbegeleiding).

Alle begeleiders werkzaam bij Stichting Liz hebben minimaal een gerichte MBO opleiding (MMZ niveau 4) of HBO opleiding afgerond (SPH, Pedagogiek, PABO) en ervaring in de gehandicaptenzorg en het onderwijs. Nagenoeg alle HBO geschoolde medewerkers zijn in het bezit van een SKJ Registratie.

De eindverantwoording van de zorg is in handen van de orthopedagoog/regiebehandelaar. Zij is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen NVO.