>0 t/m 12 jaar

Voor ouders

Praktische informatie

Openingstijden
Stichting Liz geopend van maandag tot en met vrijdag. De kinderen worden tussen 8.30 en 9.00 uur verwacht. Ophalen kan tussen 16.30 en 17.00 uur. Afwijkende breng en haaltijden zijn in goed overleg mogelijk.

Samenwerking
Stichting Liz werkt nauw samen met de school. Dit betekent dat er dagelijks contactmomenten zijn tussen de kinderen van de Liz groep en de kinderen van school. Een kind van Liz wordt altijd indivdueel begeleid door een begeleider van Liz en afspraken worden in goed overleg met de docenten van school gemaakt. Uiteraard wordt u als ouder daar ook over geinformeerd. 

Voeding
Gebruikelijke drankjes, versnaperingen/fruit/tussendoortjes zullen door Liz worden verstrekt. Speciale diëten/sondevoeding dienen door de ouders aan Liz beschikbaar te worden gesteld. Ook aangepast eet- en drinkmateriaal dient door de ouders beschikbaar te worden gesteld. 

Afwezigheid
Wanneer uw kind door ziekte of andere oorzaak niet kan komen verzoeken wij u dat telefonisch te melden ruim vóór aanvang van het betreffende dagdeel. Indien we tijdig op de hoogte zijn, kunnen we eventueel op verzoek een ander kind een extra dag aanbieden.

Feestdagen
Wij zijn gesloten op Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, en in de kerstvakantie vanaf Kerstmis tot en met Nieuwjaarsdag. Op de genoemde feestdagen wordt er ook geen thuisondersteuning geleverd.