>0 t/m 12 jaar

Wat bieden we

Onze kinderen

De Voortgezet Onderwijs klas van Stichting Liz is een unieke leer- en ontwikkelomgeving in Nederland voor jongeren met een meervoudige beperking.

Integratie werkt voor iedereen

De Liz VO klas bestaat uit jongeren met een meervoudige beperking in de leeftijd vanaf 12 jaar. Zij krijgen in een eigen ruimte onderwijs, zorg en begeleiding en komen regelmatig in contact met leerlingen en het reguliere programma van het Kandinsky College.

Het onderwijs van Stichting Liz is aangepast aan de onderwijsbehoefte van de jongere. We werken hierbij met verschillende leerlijnen en een kind volgsysteem.

De contacten en activiteiten bieden veel meerwaarde en zijn voor beide groepen leerlingen een verrijking. Door deze leeromgeving wordt de jongere in sociale communicatie en zelfstandig functioneren gestimuleerd.